Mách bạn cách thao tác với thanh tác vụ trên Windows

Mách bạn cách thao tác với thanh tác vụ trên Windows

Thanh tác vụ Windows là thanh có từ “Start” ở cuối bên trái. Nó thường được đặt ở cuối nền màn hình, nhưng bạn có thể di chuyển nó đến nơi khác.

Thanh tác vụ là “trung tâm điều khiển” dành cho Windows. Trừ khi bạn che giấu nó, thanh tác vụ vẫn luôn hiển thị trên màn hình, bất kể bạn đang trên nén màn hình hay trên một chương trình ứng dụng. Nó cho bạn biết chương trình nào đang chạy, các cửa sổ folder nào đang mở, và trong phần lớn các trường hợp, nó cho bạn biết lúc này là mấy giờ. Nó còn cho phép bạn truy cập vào một danh sách các tùy chọn được gọi là menu start, bạn có thể sử dụng menu này để khởi động các chương trình, tìm các file, kích hoạt hệ thống Windows Help, thay đổi các hoạt động của Windows, và tắt máy tính.

Các nút tác vụ này cho bạn biết rằng Microsoft Word và Microsoft Outlook đang chạy.

1. Nút Start

Thanh tác vụ có nhiều phần, ở mép trái là nút Start (nút có từ “Start và logo Windows). Việc nhấp vào nút nảy sẽ mở menu start, bạn có thể sử dụng menu này dể khởi động các trình ứng dụng Windows, mở các tài liệu, nhận sự trợ giúp, và các thứ khác.

Mách bạn cách thao tác với thanh tác vụ trên Windows - Nút Start

2. Các nút tác vụ

Ở phần chính giữa của thanh tác vụ, bạn sẽ nhìn thấy một nút dành cho mỗi chương trình mà hệ thống của bạn đang chạy, và nút dành cho mỗi folder đang mở trên nền màn hình. Tập hợp các nút này (được gọi là các nút tác vụ) không chỉ cung cấp một báo cáo vể tình trạng chạy trên môi trường hoạt động, mà nó còn cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng để chuyển đổi từ folder hay trình ứng dụng này sang folder hay trình ứng dụng kế tiếp: Bất kỳ khi nào bạn nhấp vào một nút tác vụ, ngay lập tức Windows sẽ kích hoạt cửa sổ hay chương trình liên quan. Bạn có thể nhấp nút tác vụ lần thứ hai để thu nhỏ cửa sổ bạn vừa kích hoạt.

3. Các nút đa tác vụ

Khi lần đầu tiên bạn khởi động Windows, phần ở giữa của thanh tác vụ có thể trống. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu mở các cửa sổ folder và khởi động các chương trình, thanh tác vụ sẽ trở nên đầy hơn. Khi thanh tác vụ đầy, Windows kết hợp các nút tác vụ tương tự mỗi khi bạn mở một folder mới hay trình ứng dụng mới. Vì vậy, nếu bạn có ba tài liệu Microsoft Word khác nhau đang được mở, thì bạn có thể truy cập bất kỳ một trong các tài liệu đó bằng cách nhấp vào nút tác vụ Word, và chọn tên file từ danh sách các file.

4. Khay

Phần ngoài cùng của thanh tác vụ được gọi là tray (khay). Nó thường chứa một đồng hồ hiển thị giờ hiện tại hay ít nhất giờ mà máy tính của bạn nghĩ. Để hiển thị ngày tháng hiện tại, hãy giữ con trỏ chuột trên đồng hồ một lúc. Bạn có thể thay đổi thời gian hay ngày tháng bằng cách nhấp đúp vào đồng hồ. Như đã nêu trong phần ghi chú, bạn có thể loại bỏ biểu tượng đồng hồ. Khay cũng có thể chứa các biểu tượng cho nhiều chương trình tiện ích khác nhau, chẳng hạn như chương trình xử lý nối kết của bạn có liên quan đến hay chương trình theo dõi định dạng của đường biên trên một máy tính laptop.

Ghi chú:

Bạn nên làm gì nếu bạn không nhìn thấy thanh tác vụ?

Nếu bạn không nhìn thấy thanh tác vụ trên nền màn hình, hãy di chuyển con trỏ chuột đến mép màn hình (bắt đẩu bằng cách di chuyển đến cuối) để xem nó có xuất hiện hay không. Nếu có, tính năng auto-hide của thanh tác vụ đã được bật để dành chỗ trổng trên màn hình. Để tắt hay bật tính năng này, hãy nhấp phải chuột vào thanh tác vụ, chọn Properties, rồi nhấp vào hập kiểm Auto-hide the taskbar để bổ sung hay xóa dấu kiểm. Sau đó nhấp OK để đóng hộp thoại và để thay đổi của bạn đạt hiệu ứng.

Mở rộng thanh tác vụ

Nếu thanh tác vụ có quá nhiều nút tác vụ, bạn có thể mở rộng nó bằng cách rê mép trong vùng nhấp của nó. Mép trong vùng nhấp là mép nằm gần phần giữa của màn hình nhất. Nếu thanh tác vụ được đặt ở cuối màn hình, mép trong vùng nhấp sẽ là mép trên cùng. Bạn cũng có thể tạo chỗ bằng cách loại bỏ biểu tượng đồng hồ: nhấp phải thanh tác vụ, chọn Properties, nhấp vào hộp có nhãn Show the clock để xóa bỏ dấu kiểm bên trong hộp này, rồi chọn OK.

Share This
COMMENTS
Comments are closed