Điểm qua những nét chính của nền màn hình Windows

Điểm qua những nét chính của nền màn hình Windows

Trước đây, những người sử dụng máy tính trong gia đình có thể dễ dàng thay đổi các xác lập của nhau. Mẹ xác lập các thứ theo cách mà mẹ thích, con đến và thay đổi tất cả các xác lập của mẹ. Sau đó bố lại đến và thay đổi ảnh nền sang ảnh mà bố thích thậm chí điều chỉnh cả bộ dưỡng màn hình. Ngày nay, Windows cho phép những người sử dụng cùng một máy tính có account riêng của mình, với các xác lập riêng việc điều chỉnh theo sở thích của từng người.

1. User account

Khi lần đầu tiên bạn khởi động Windows, chương trình sẽ yêu cầu bạn tạo các user account cho tất cả những người sẽ sử dụng máy tính này. Khi thực hiện xong điều này, bạn sẽ được chào đón bởi một màn hình với một danh sánh user account mỗi khi bạn đăng ký vào Windows. Các user account có thể được bảo vệ bằng password, vì vậy không người nào khác có thể xem phần cài đặt và các file của bạn. Chỉ cần nhấp vào tên account thích hợp (và nhập một password nếu cần), Windows sẽ xác định các xác lập cho account đó và mở nó.

2. Nền màn hình Windows

Sau khi bạn đã chọn user account mà bạn muốn, bạn được đưa đến một màn hình được gọi là nền màn hình Windows. Nền màn hình (desktop) là một phép ẩn dụ nối với vùng làm việc – bề mặt mà trên đó bạn đặt bất kỳ folder file, chương trình, và tài liệu nào mà bạn muốn sử dụng, về mặt kỹ thuật, nền màn hình là vùng nằm phía sau tất cả các đối tượng trên màn hình, gồm bất kỳ cửa sổ nào mà bạn mở. Một nền màn hình Windows tiêu biểu gồm có các hình ảnh nhỏ có ghi nhãn được gọi là các biểu tượng. Các biểu tượng là các cánh cửa, một cánh cửa đưa bạn vào một tài liệu, chương trình, hay folder cụ thể. Khi bạn nhấp đúp vào một biểu tượng, nó sẽ được mở ở dạng một khung hình chữ nhật được gọi là cửa sổ. (Bạn chỉ cần nhấp đơn nếu bạn đã cài đặt Windows để nó hoạt động giống như một bộ trình duyệt Web; bạn sẽ tìm hiểu thêm điều này sau.) Các biểu tượng xuất hiện trên nền màn hình khi bạn khởi động Windows giúp bạn truy cập nhanh vào “các nơi” trên máy tính mà bạn thường vào nhất. (Nếu không, bạn có thể bổ sung hay loại bỏ các biểu tượng cho đến khi bạn có nền màn hình mà bạn thích.)

Nền màn hình là vùng làm việc được máy tính hóa. Đây là nơi bạn đặt các chương trình, các folder file và các tài liệu.

Nền màn hình Windows

3. Các biểu tượng folder

Các biểu tượng folder mở thành các cửa sổ folder hiển thị nội dung của các folder cụ thể trong hệ thống lưu trữ máy tính hóa. Cửa sổ này đang được hiển thị trong khung xem chuẩn. Nếu bạn hiển thị một cửa sổ trong khung xem trang Web, nó sẽ có chứa thêm một vài thành phần khác.

4. Các biểu tượng chương trình

Các biểu tượng chương trình mở thành các chương trình ứng dụng – nghĩa là chúng tải các chương trình liên quan vào bộ nhớ và bắt đầu chạy chúng.

5. Các biểu tượng tài liệu

Các biểu tượng tài liệu được mở thành các tài liệu. Khi bạn nhấp đúp vào biểu tượng tài liệu, Windows khởi động trình ứng dụng chương trình xử lý văn bản, trang bảng tính, cơ sở dữ liệu, hay bất kỳ chương trình nào mà tài liệu đã được tạo trong đó, và sau đó mở tài liệu (file dữ liệu).

6. Các biểu tượng tắt

Các biểu tượng tắt cung cấp cách tắt để vào các chương trình, tài liệu, ổ đĩa, và folder. Các biểu tượng tắt luôn luôn có các mũi tên trên chúng, và nhãn của chúng thường có các từ ” Shortcut to”. Bạn sẽ tìm hiểu về các biểu tượng tắt và chúng khác với các biểu tượng khác như thế nào trong mục “Tạo và sử dụng các Shortcut”.

7. Các biểu tượng đặc biệt

Nền màn hình của bạn có thể chứa một vài biểu tượng đặc biệt, bao gồm Recycle Bin và có thể là các biểu tượng khác. Recycle Bin để được trình bày sau trong chương này. Xem hệ thống Windows Help sẽ tìm hiểu thêm chi tiết. 

Ghi chú:

Khởi động các chương trình khi bạn bật máy tính

Windows có thể được cấu hình để khởi động một chương trình nào đó nay sau khi bạn đến nền màn hình đó. Bạn có thể để lại nền màn hình bằng cách thu nhỏ hay đóng trình ứng dụng.

Màn hình Welcome to Windows

Bạn cũng có thể nhìn thấy một hộp thoại với tiêu đề Welcome to Windows. Nếu bạn không thích nhìn thấy hộp thoại này, hãy hủy chọn dấu kiểm trong hộp Show this screen each time Windows starts bằng cách nhấp vào nó.

Thay đổi User Account

Bạn có thể thay đổi các user account, bổ sung và xóa các user, … vào bất kỳ lúc nào. Chỉ cần mở menu Start, chọn Control Panels, rồi sau đó mở vùng User Accounts và thực hiện các thay đổi mà bạn cần.

Share This
COMMENTS
Comments are closed