Hướng dẫn sử dụng Recycle Bin trong Windows

Hướng dẫn sử dụng Recycle Bin trong Windows

Biểu tượng Recycle Bin trên nền màn hình là một biểu tượng folder, mặc dù nó không được trang trí bằng ảnh folder quen thuộc. Khi bạn chọn một hai nhiều file hay folder và nhấn Del hoặc rê các biểu ti tọng đó đến Recycle Bin, Windows không thật sự xóa chúng, nó chỉ chứa chúng trong folder Recycle Bin.

Nếu bạn có ý định thay đổi, bạn có thể mở folder đó và truy xuất một số hoặc tất cả các hạng mục mà bạn đã xóa trước đây. Nếu bạn thực sự muốn xóa các file để giải phóng khoảng trống mà chúng chiếm trên ổ đĩa cứng bạn có thể làm trống Recycle Bin.

1. Các hạng mục nào không được lưu trữ trong Recycle Bin

Các hạng mục bị xóa ra khỏi đĩa mềm hoặc các server mạng không được lưu trữ trong Recycle Bin. Khi bạn xóa các hạng mục như vậy, Windows yêu cầu bạn chấp nhận việc xóa, nếu bạn xóa một file từ trong một chương trình ứng dụng, nó có thể hoặc không thể chứa trong Recycle Bin-bạn cần thử xóa một file và kiểm tra trở lại.

2. Các hạng mục nào được lưu trữ trong Recycle Bin

Ngược lại, khi bạn xóa các hạng mục từ đĩa cứng (bằng cách chọn chúng và nhấn Delete, bằng cách rê chúng đến Recycle Bin hoặc bằng cách nhấp phải vào chúng và chọn Delete), bạn sẽ nhìn thấy một thông báo hỏi bạn có muốn gởi hạng mục này hay các hạng mục đến Recycle Bin hay không. 

3. Tìm các hạng mục trong Recycle Bin

Để truy xuất các hạng mục từ Recycle Bin, trước hết phải nhấp đúp vào biểu tượng Recycle Bin để mở nó trong một cửa sổ folder. Cửa sổ này giống như các cửa sổ folder khác ngoại trừ nó chứa các file sẽ được xóa.

Hướng dẫn sử dụng Recycle Bin trong Windows

4. Phục hồi các file từ Recycle Bin

Để phục hồi một hạng mục từ Recycle Bin, phải chọn nó, mở menu File và chọn Restore. (Cách khác là bạn có thể nhấp phải vào hạng mục và chọn Restore từ menu ngữ cảnh.) Thao tác này sẽ đặt file vào lại nơi trước đây của nó khi bạn đã xóa nó. Nếu bạn muốn phục hồi tất cả các file từ Recycle bin, hãy phóng lớn tối đa cửa sổ Recycle Bin để các danh sách tác vụ xuất hiện phía bên trái. Sau đó chọn Restore all items từ danh sách tác vụ.

5. Xóa/ Phục hồi các folder

Nếu bạn xóa một folder, Windows di chuyển toàn bộ folder đến Recycle Bin. Khi bạn nhìn vào Recycle Bin, bạn sẽ không thấy bất kỳ file riêng lẻ nào được chứa trong folder này, bạn sẽ nhìn thấy chính folder. Tuy nhiên, các file riêng lẻ đó vẫn nằm trong Recycle Bin, chúng vẫn còn nằm trong folder đó. Nếu bạn phục hồi folder bằng cách chọn Restore từ menu File-Windows sẽ phục hồi folder cùng với toàn bộ nội dung của nó. Nếu bạn chỉ muốn phần nội dung của folder, bạn cần xóa từng hạng mục mà bạn không muốn giữ lại.

6. Làm trống Recycle Bin

Nếu bạn đang còn ít khoảng trống đĩa, bạn cần phải làm trống Recycle Bin bằng nhấp phải vào Recycle Bin và chọn Empty Recycle Bin từ menu ngữ cảnh. Nếu bạn đã ở trong cửa sổ Recycle Bin thì hãy chọn Empty Recycle Bin từ menu File (hoặc cho phép tác vụ, nếu cửa sổ đã mở tối đa). Bạn cũng có thể làm trống Recycle Bin nếu bạn muốn chắc chắn không có người nào khác có thể dễ dàng truy xuất một số hạng mục bên trong.

Ghi chú:

Kích cỡ của Recycle Bin

Theo mặc định, Windows cho phép bạn tiếp tục bổ sung các hạng mục vào Recycle Bin cho đến khi nó đầy (theo mặc định Recycle Bin được xem là đầy khi nó chiếm 10% khoảng trống trên đĩa cứng mà trên đó Windows đã được cài đặt.) Sau đó Windows tự động làm trống Recycle Bin, giải phóng khoảng trống đó trên đĩa cứng để sử dụng lại.

Share This
COMMENTS
Comments are closed