Chuột là một thiết bị rất tiện lợi khi sử dụng máy tính

Chuột là một thiết bị rất tiện lợi khi sử dụng máy tính

Chuột giống như là nột thiết bị điều khiển từ xa. Nó cho phép bạn thao tác các đối tượng trên màn hình như thể bạn có một cánh tay robot bên trong monitor đang làm việc cho bạn. Đặc biệt chuột tiện lợi cho việc nhấn các nút trên màn hình và chọn từ các menu.

Mặc dù bạn có thể điều khiển Windows từ bàn phím nhúng có lẽ bạn sẽ không muốn. Thường phải sử dụng hai, ba, ngay cả bốn hay năm động tác gõ phím để hoàn thành những gì mà bạn có thể thực hiện với một lần nhấp chuột

1. Cấu trúc chi tiết về các thiết bị chuột

Chuột thật sự không khác hơn là một hộp có một quả cầu nhô ra ở phần đáy và một dây nhô ra ở cuối. Khi di chuyển chuột xung quanh mặt bàn, quả cầu, (được gọi là bi lăn) cuộn và gởi một tín hiệu đến máy tính

Máy tính sử dụng tín hiệu này để làm cho con trỏ chuột trên màn hình di chuyển qua màn hình theo cùng một hướng. Bạn có thể cuộn bi lăn xung quanh bằng ngón tay và xem con trỏ di chuyển

Trên cùng của chuột có chứa các nút. Chuột thông thường có hai nút nhưng một số chuột có 3 nút. Bạn sử dụng các nút để kích hoạt những đối tượng trên màn hình (trên một chuột có 3 nút, nút giữa không được sử dụng hoặc được một số chương trình gán cho một công dụng đặc biệt. Bạn có thể bỏ qua nút giữa và tập trung vào hai nút kia).

Chuột là một thiết bị rất tiện lợi khi sử dụng máy tính

2. Cách thực hiện bằng thiết bị chuột

Sử dụng chuột đòi hỏi nhiều thời gian làm quen, nhưng một khi đã tinh thông nó, bạn sẽ không muốn làm việc mà không có chuột.

Sau đây là những gì bạn thực hiện bằng thiết bị chuột:

  • Đặt chuột sang cạnh phải của máy tính gần bàn phím. Nó cần được đặt trên một bề mặt sạch vù phang. Nên dùng tấm đệm chuột.
  • Đặt tay thả lỏng trên chuột, để ngón trỏ lên nút trái và ngón giữa lên nút phải. Đừng ôm chặt chuột quá mạnh.
  • Cuộn chuột xung quanh trên bộ đệm chuột. Khi thực hiện điều này, hãy xem màn hình. Con trỏ chuột sẽ cuộn theo đúng như cách chuột thực hiện.
  • Cuộn đến khi con trỏ nằm trên một phần văn bản hay một thứ gì đó trên mùn hình như một biểu tượng hay tên menu.
  • Nhấp một trong các nút chuột. Nút nào bạn nhấp và nhấp nó bao nhiêu lần sẽ phụ thuộc vào chương trình mà bạn đang sử dụng vù những gì mà bạn muốn làm. Một số tác vụ mà bạn có thể thực hiện được liệt kê .

Bảng: Sử dụng các nút chuột

TÁC ĐỘNG CÁCH THỰC HIỆN
Trỏ Cuộn chuột đến khi con trỏ chuột trên màn hình nằm trên một đối tượng màn hình.
Nhấp Nhấn và nhả nút chuột
Nhấp đôi Nhấp nhanh nút trái hai lần
Trỏ vào một đối tượng, nhấp và nhấn giữ nút trái chuột. Sau đó di chuyển chuột
Rê phải Giống như rê phía trên, nhưng nhấn giữ nút phải chuột.
Thả Sau khi rê một đối tượng, nhả nút chuột để nhả đối tượng vào vị trí mong muốn

Nhấp phải và rê là các chức năng phổ biến trong Windows trở đi. Các hệ điều hành phụ thuộc hầu hết vào nút trái. Bạn có thể cần thực hành những tác động này để rành các hệ điều hành đó nhưng điều này sẽ không làm mất nhiều thời gian trước khi bạn có thể sử dụng chuột dễ dàng nhờ bàn tay của chính bạn.

Tấm đệm chuột là một tấm thảm nhỏ đặt bên dưới chuột để kéo bi lăn dễ hơn. Nó thường được chế tạo bằng cao su hay plastic mỏng

Share This
COMMENTS
Comments are closed