Hồi phục BIOS dùng phương pháp hồi phục đĩa mềm và ổ đĩa quang

Hồi phục BIOS dùng phương pháp hồi phục đĩa mềm và ổ đĩa quang

Hồi phục BIOS dùng phương pháp hồi phục đĩa mềm và ổ đĩa quang như thế nào hãy cùng tìm hiểu.

Để hồi phục BIOS dùng phương pháp hồi phục đĩa mềm, thực hiện những bước sau:

1. Chỉ sao chép tệp tin hình ảnh hồi phục đúng (*.B10) vào một đĩa mềm được định dạng trống.

2. Đặt đĩa vào ổ đĩa mềm chính gắn với hệ thống được hồi phục.

3. Tắt nguồn hệ thống và gỡ bỏ cầu nhảy cấu hình BIOS để cho phép chế độ hồi phục BIOS.

4. Bật nguồn hệ thống; sự hồi phục sẽ bắt đầu một cách tự động. Bạn sẽ nghe một tiếng bíp tại lúc bắt đầu và xem hoạt động của ổ đĩa mềm trong suốt quy trình thủ tục.

5. Sự hồi phục sẽ hoàn tất trong 2 đến 5 phút, sau đó hệ thống sẽ duy trì vận hành, nguồn tắt tự động, hay lời nhắc bạn tất nguồn thao tác tay.

6. Với hệ thống tắt nguồn, lấy đĩa mềm ra và khôi phục lại cầu nhảy cấu hình BIOS để cho phép hoạt động bình thường.

Bạn dùng phương pháp ổ đĩa quang trên các bo mạch chủ mới không có bộ điều khiển ổ mềm dựng sẵn hay tệp tin hồi phục (*.BIO) không vừa một đĩa mềm I.44MB. Mặc dù ổ đĩa thực sự là bất kỳ loại ổ đĩa quang CD hay DVD. đĩa bạn dùng nên là CD-R hay RW được ghi với tệp tin *.BIO và đã được hoàn thành (đà đóng). Bạn có thể ghi đĩa dùng phần mềm ghi CD có sẵn được tìm thấy trong Windows (XP hay sau này) hay dùng phần mềm bên thứ ba như là ứng dụng ImgBurn miễn phí (www.imgburn.com), khá mạnh và dễ dàng hơn để sử dụng, cũng vận hành được với những phiên bản Windows cũ hơn.

Để hồi phục BIOS dùng phương pháp ổ đĩa quang, thực hiện những bước sau:

 ổ đĩa quang

1. Ghi và hoàn thành CD với tệp tin hình ánh hồi phục *.BIO.

2. Đặt CD vào ổ đĩa quang chính của hệ thống được hồi phục.

3. Tắt nguồn hệ thống và gỡ bó cầu nhảy cấu hình BIOS để cho phép chế độ hồi phục BIOS.

4. Bật nguồn hệ thống; sự hồi phục sẽ bắt đầu một cách tự động.

5. Sự hồi phục sẽ hoàn tất trong 2 đến 5 phút, sau đó hệ thống sẽ duy trì vận hành, nguồn tắt tự động, hay lời nhắc bạn tắt nguồn thao tác tay.

6. Với hệ thống tắt nguồn, khôi phục lại cầu nháy cấu hình BIOS để cho phép hoạt động bình thường.

Ghi chú:

Sự hồi phục BIOS có thể làm hỏng thông tin BIOS Setup được lưu trữ trong CMOS RAM. Nếu thông báo lỗi “CMOS/GPNVChecksum Bad…Press FI to Run SETUP” xuất hiện trong suốt quy trình khởi động đầu tiên sau khi cập nhật, nhấn F1 để vào BIOS Setup Utility, nhấn F9 để tải các mặc định thiết lập, và kế tiếp nhấn F10 để lưu và thoát để khắc phục sự cố.

Nếu bo mạch chủ không có cầu nhảy cấu hỉnh BIOS, vẫn có thể vận hành thủ tục hồi phục. Cho thí dụ, một số AMI BIOS có mã khối khởi động với thủ tục hồi phục vận hành không có cầu nhảy hồi phục. Nếu BIOS chính bị hỏng, mã khối khởi động được thiết kế để tìm một tệp tin được gọi là AMIBOOT.ROM trên đĩa mềm và đưa thẳng vào ROM nếu tìm thấy. Để thực hiện sự hồi phục, đầu tiên tải về tệp tin hình ảnh BIOS mới nhất cho bo mạch chủ, sao chép tệp tin này vào đĩa mềm được định dạng trắng và kế tiếp đặt lại tên cho tệp tin hình ảnh này đối với AMIBOOT.ROM. Tắt nguồn hệ thống, đưa đĩa mềm vào, rồi bật nguồn quy trình hồi phục sẽ bắt đầu một cách tự động.

Hầu hết BIOS Phoenix và Award cũng có khối khởi động với các khả năng hồi phục. Những khả năng hồi phục này được thiết kế để khởi động tự động từ một đĩa mềm nếu BIOS chính bị hòng. Để thực hiện sự hồi phục, đầu tiên tải về tệp tin hình ảnh BIOS mới nhất cho bo mạch chủ. Tinh chọn những tệp tin, sao chép chương trình nhanh Award (awdflash.exe) và những tệp tin hình ánh BIOS chính xác (*.bin) vào đĩa mềm được định dạng có khả năng khởi động, kế tiếp tạo ra tệp tin AUTOEXEC.BAT trên đĩa mềm với lệnh awdflash.exe *.bin, thay thế * .bin bằng tên thực sự của tệp tin hình ảnh BIOS cho bo mạch chủ cụ thể đang được hồi phục. Tắt nguồn hệ thống, đưa đĩa mềm vào, rồi bật nguồn. Hệ thống sẽ khởi động từ đĩa mềm và quy trình hồi phục sẽ bắt đầu một cách tự động.

Với bất kỳ thủ tục nào trong các thủ tục này, chờ ít nhất vài phút sau khi đĩa và hoạt động phát tiếng bíp ngưng hẳn mới bỏ đĩa mềm hay CD ra và khởi động lại hệ thống. Khi bạn bật hệ thống lên lại, BIOS mới nên được cài đặt và có hoạt động. Nếu không có gì xảy ra, sự hồi phục có thể hỏng, hay bo mạch chủ có thể không có tính năng khối khởi động tách rời (chứa mã hồi phục).

Chú ý:

Chú ý là thủ tục hồi phục BIOS thường là cách nhanh nhất để cập nhật một số lượng máy lớn, đặc biệt nếu bạn thực hiện các nâng cấp khác cùng một lúc, và/hay các máy đều mới và không có hệ điều hành có khả năng khởi động được cài đặt. Cho ví dụ, đó là cách cập nhật thường làm trong một hệ thống lắp ráp hay môi trường sản xuất.

Share This
COMMENTS
Comments are closed