Chọn phần mềm phù hợp cho máy tính của bạn

Chọn phần mềm phù hợp cho máy tính của bạn

Thông thường các máy tính đã có cài sẵn nhiều phần mềm mà ban can. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bạn phải cài đặt chương trình phù hợp với nhu cầu của bạn.

1. Chương trình có hoạt động với phần cứng và phần mềm?

Khi đánh giá một chương trình, bạn cần xác định xem nó có hoạt động với phần cứng và hệ điều hành của bạn hay không. Trước khi bạn mua phần mềm, hãy bảo đảm rằng bạn biết câu trả lời của tất cả câu hỏi sau:

Bạn đang chạy hệ điều hành nào và phiên bản nào?

Máy tính của bạn có loại chip CPU nào?

Máy tính của bạn chứa bao nhiêu bộ nhớ?

Đĩa cứng trong máy tính của bạn cỏ bao nhiêu megabyte hay gigabyte, và hiện có sẵn bao nhiêu khoảng trống?

Bạn có loại máy in nào?

Bạn có loại card âm thanh và loại card video nào?

Chọn phần mềm phù hợp cho máy tính của bạn

2. Viết ra thông tin này trước khi bạn mua

Nếu bạn quan tâm câu trả lời của bất kỳ một trong các câu hỏi trên, hãy viết ra tất cả các câu trả lời và mang chúng theo cùng với bạn (hoặc để ở nơi thuận tiện khi bạn nhấc điện thoại). Sau đó trước khi bạn mua, hãy làm cho nhân viên bán hàng khẳng định rằng chương trình sẽ hoạt động với phần cứng của bạn và bạn có thể trả lại chương trình này nếu ngược lại.

3. Xác định các tính năng mà bạn thích và cần

Khi chọn một loại chương trình nào đó, hãy thử hỏi bạn bè và đồng nghiệp xem họ thích và không thích điều gì về các chương trình họ đang sử dụng. Bạn cũng nên xác định xem bạn cần những tính năng đặc biệt nào nếu có, và nhớ chọn một chương trình đáp ứng các yêu cầu đó.

4. Các bộ phần mềm

Nhiều công ty phần mềm lớn hơn bây giờ có bán “các bộ” phần mềm kinh doanh dựa vào Windows: các bộ phần mềm đặc biệt có một chương trình xử lý văn bản và chương trình trang bảng tính. Phần lớn các bộ phần mềm còn cung cấp phần mềm khác, chẳng hạn như các chương trình để quản lý các cơ sở dữ liệu, lưu giữ một lịch cá nhân điện tử, thiết kế các bản trình bày kinh doanh, gởi và nhận thư điện tử trẽn một mạng. Các bộ phần mềm lớn trong lĩnh vực này bao gồm Microsoft Office, Lotus SmartSuite, StartOffice và Corel’s WordPerfect Office Suite.

5. Bộ phần mềm này có phù hợp với bạn không?

Nếu bạn cần cả chương trình xử lý văn bản và chương trình trang bảng tính-và đặc biệt nếu bạn cần các tính năng xử lý văn bản, trang bảng tính và cơ sở dữ liệu-việc mua một bộ phần mềm có thể giúp bạn tiết kiệm được một ít tiền.

Mặc dù các chương trình trong mỗi bộ phần mềm được thiết kế để hoạt động tốt với nhau và chia sẻ các cấu trúc menu tương tự, nhưng chỉ điều này thôi thì chưa đủ để mua nguyên một bộ phần mềm. Các chương trình Windows được thiết kế tốt thường chia sẻ và trao đổi dữ liệu một cách dễ dàng và có các giao diện người dùng khá tương tự. Chỉ mua nguyên một bộ nếu bạn hài lòng với tất cả các chương trình chứa trong đó, hoặc ít nhất các chương trình chính, và giá cả phù hợp. Nếu không, hãy chọn các chương trình riêng lẻ.

6. Thay phần mềm hiện có

Nếu máy tính của bạn có kèm theo một bộ phần mềm, hãy thử sử dụng nó để xem nó có đáp ứng nhu cầu của bạn hay không. Sau đó, nếu bạn không thích một trong các thành phần (chẳng hạn chương trình trang bảng tính hay chương trình văn bản), bạn cố thể mua một chương trình để thay thế cho chương trình đó mà không cần phải thay cả bộ phần mềm.

Share This
COMMENTS
Comments are closed